Karin Odhnoff

är socionom med lång erfarenhet av att vara chef och ledare inom HR och inom företagshälsovård, inom offentlig sektor. arbetsuppgifterna har omfattat rekrytering, ledarskapsutveckling, arbetsmiljöutredningar, fackliga förhandlingar, organisationsförändring etc. Karin har kontinuerligt vidareutvecklat mig genom bl a toppledarprogrammet, kurser i arbetsrätt, projektledning, coaching, arbetsmiljö, kommunikation, utredningsmetodik, personlighetsverktyg etc.  Mottagare av Magnus Söderströmpriset 2012. Karin kan hjälpa dig med alla frågor inom HR och Arbetsmiljö.

Karin är certifierd Coach (ICF) och erbjuder coaching till såväl enskilda som till företag. Kontakta Karin för coaching.


Jonas Odhnoff

är civilekonom med lång erfarenhet inom näringslivet, som revisor och som ekonomichef inom små och stora, företrädelsevis börsnoterade företag. Arbetsuppgifterna har bl a omfattat bokföring, bokslut, budgetmallar, fackliga förhandlingar, projektledning, statistikbearbetning samt rapportering till styrelse och/eller moderbolag. Jonas kan hjälpa små och stora företag med allt i från enklare bokföringsuppdrag till att implementera nya rutiner och driva projekt inom ekonomi och administration.

Cajos Consulting 

Cajos Consulting startades av Karin Odhnoff 2016. Syftet är att hjälpa företag och organisationer i olika frågor inom HR, Ekonomi och projektledning. Cajos Consulting AB är ett familjeföretag, Karin, Anton, Jonas och Sara har alla olika roller inom företaget.