Din partner i frågor som rör ditt företags ekononomi, HR och IT
Bokföring
Bokslut
Företagsdeklaration
Budget
Kalkyl inför en större investering
Bollplank och kvalificerad rådgivning inför och vid genomförande av större projekt

Exempel på genomförda uppdrag 2017-2020

 • Interim HR Business Partner inom Industri 11månader
 • Senior HR-advisor 
 • Lärare i Arbetsrätt och HR - IHM 24 månader
 • Stödjande tre-partsamtal
 • Föreläsningar och utbildningar, ex samtal, arbetsrätt, arbetsmiljö
 • Mentor till chefer och nyckelpersoner, pågående
 • Arbetsmiljö - analys, handlingsplan, utbildning, organisatorisk och social arbetsmiljö
 • Interim HR-chef  8 månader
 • Relationshipmanager hos Decision Dynamics 8 månader
 • Second opinion med djupintervju, rekrytering av socialchef
 • Arbetsmiljöhandbok för företag inom Partihandel, inför inspektion av Arbetsmiljöverket
 • Arbetsrättsligt stöd till kommunalt bolag i samband med verksamhetsövergång

Samtal - bollplank till chef, stöd vid "det svåra samtalet", trepartssamtalet

Samtalen kan beskrivas som möten i dialogform, med möjlighet att samtala om det egna ledarskapet, den personliga utvecklingen samt aktuella utmaningar och dilemman.

Samtalen ger även utrymme för att provtrycka tankar kopplat till olika situationer i din vardag. Handledarens roll är att ge stöd och utmana klienten att ifrågasätta sina beteendemönster och vågar pröva alternativa tankesätt. Handledning möjliggör att välja tränings- och samtalsmetod utifrån person och situation.  

Övergripande mål och syfte

 1. Undersöka och få trygghet i det egna ledarskapet
 2. Ökad självinsikt med förankring i den egna personligheten
 3. Samtala om och få stöd kring de olika roller som finns som chef
 4. Personlig utveckling