Din partner i frågor som rör ditt företags HR
Arbetsrätt

Rehabilitering

Medarbetarsamtal

Arbetsmiljö

Exempel på genomförda uppdrag

 • Arbetsrättsliga utredningar
 • Coaching av chefer och produktionsledare
 • HR stöd Byggföretag
 • Projektledare kompetensförsörjning offentlig verksamhet
 • EHS inom Industri
 • Interim HR  inom Global industri - Kemisk
 • Interim HR inom Global industri - teknisk
 • Senior HR-advisor 
 • Lärare i Arbetsrätt och HR - IHM 24 månader
 • Stödjande tre-partsamtal
 • Föreläsningar och utbildningar, ex samtal, arbetsrätt, arbetsmiljö
 • Mentor till chefer och nyckelpersoner, pågående
 • Arbetsmiljö - analys, handlingsplan, utbildning, organisatorisk och social arbetsmiljö
 • Interim HR-chef  8 månader
 • Relationshipmanager hos Decision Dynamics 8 månader
 • Second opinion med djupintervju, rekrytering av socialchef
 • Arbetsmiljöhandbok för företag inom Partihandel, inför inspektion av Arbetsmiljöverket
 • Arbetsrättsligt stöd till kommunalt bolag i samband med verksamhetsövergång

Samtal - bollplank till chef, stöd vid "det svåra samtalet", trepartssamtalet

Samtalen kan beskrivas som möten i dialogform, med möjlighet att samtala om det egna ledarskapet, den personliga utvecklingen samt aktuella utmaningar och dilemman.

Samtalen ger även utrymme för att provtrycka tankar kopplat till olika situationer i din vardag. Handledarens roll är att ge stöd och utmana klienten att ifrågasätta sina beteendemönster och vågar pröva alternativa tankesätt. Handledning möjliggör att välja tränings- och samtalsmetod utifrån person och situation.  

Övergripande mål och syfte

 1. Undersöka och få trygghet i det egna ledarskapet
 2. Ökad självinsikt med förankring i den egna personligheten
 3. Samtala om och få stöd kring de olika roller som finns som chef
 4. Personlig utveckling